Laipni lūdzam AL-Institut, Konfliktmanagement und Mediation!

Pēc ilgas un veiksmīgas darbības Vācijā institūta uzmanība ir pievērsta darbam Baltijas valstīs un Krievijā.

Institūta darbinieki:
Aloys Leyendecker, diplomēts pedagogs, ģimenes konsultants un mediators.

Manus Leyendecker, skolotājs, mediators un jurists, kas specializējies komerctiesību jautājumos, Pepperdine University (Malibu, ASV) kursa “Biznesa mediācija” absolvents.

Pēc darba gaitu beigšanas Vācijā slimības dēļ Aloys Leyendecker nolēma nodot savu bagāto un vērtīgo pieredzi Latvijā, Igaunijā un Krievijā. Viņa galvenais darbības virziens ir konfliktu vadības un sistēmiskās konstelācijas metodes tālākattīstība šajās valstīs.

Aloys Leyendecker pieredze liecina, ka Vācijā, ASV vai Lielbritānijā izstrādātās metodes var tikai daļēji piemērot Latvijā, Igaunijā un Krievijā, lai risinātu konkrētas situācijas cilvēka dzīvē, tāpēc katrai valstij ir jāizstrādā savas konfliktu risināšanas stratēģijas un sava sistēmiskā pieeja ģimenes un organizāciju konsultēšanā.

Cilvēkresursi Latvijā, Igaunijā un Krievijā ir nozīmīgs jaunu metožu tālākattīstības avots.

Grāmatas:

  1. Leiendekers, A. Konfliktu vadība : konfliktu vadības prasmes un kompetences mūsdienīgiem vadītājiem. Rīga: J.L.V. SIA, 2016.
  2. Leiendekers, A. Šķiršanās. Pārdomas, pieredze, padomi : kā izšķirties miermīlīgi? ; kā novērst šķiršanos? Rīga: J.L.V. SIA, 2017.
  3. Лайэндекер, В. Реген. Медиация: Вперед, от ресурса к решению! Издательство: Изд. Вернера Регена, СПб., 2018

Raksti:

  1. Aloizs Leiendekers. Bērni vecāku šķiršanās procesā. – http://www.miervidi.lv/lat/raksti/berni_vecaku_skirsanas_procesa un

http://www.delfi.lv/calis/enciklopedija/atklati-par-berna-sajutam-vecaku-skirsanas-procesa-1-dala.d?id=46784277

  • Signe Knipše. Vienošanās par atvaļinājumu kārtību ne reti izraisa konfliktu. Dienas Bizness, 2017.gada 28.jūnijs. –