Padziļināts kurss Sistēmiskajā konstelācijā

Kursa mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar jaunām idejām, atziņām un pieredzi sistēmiskās konstelācijas jomā, kā arī apgūt jaunus izvietojuma veidus.

Kursa apjoms: 36 stundas (48 akadēmiskās stundas)

Kursa saturs: Jaunas izvietojuma metodes darbam

  1. organizācijās un uzņēmumos,
  2. mediācijā,
  3. ģimenes, pāru un individuālajā psihoterapijā,
  4. individuālajā, grupas vai komandas supervīzijā.

Katrā modulī kursa dalībniekiem ir iespēja saņemt gadījuma supervīziju un risināt gan darba, gan personiska rakstura situācijas, izmantojot konstelācijas metodi.


Kursa norises datumi:

  • 1. modulis: 2019. gada                      01. – 02. 11.
  • 2. modulis: 2019. gada           29. – 30.11.
  • 3. modulis: 2019. Gada          13. – 14.12.

Kursa norises laiki:

  • Piektdienās no plkst. 15.00–20.00
  • Sestdienās no plkst. 9.30–17.30

Cena:    125 € (min. 8 personuas grupā, max. 13)

    Kafijas pauzes un materiāli ir iekļauti cenā.

Norises vieta:    Lielupe, Bulduru prospekts 97 (19. līnija)

Pieteikšanās: ALInstitutAL@gmail.com

Kursa beigās dalībnieki saņem AL-Institut sertifikātu.

Kursa vadītājs: Aloizs Leiendekers